Nachtvissen

De Visserijwet verstaat onder nachtvissen het vissen op tijdstippen, gelegen tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopkomst.

Met ingang van 1 oktober 2012 is dit het gehele jaar toegestaan, met uitzondering van enkele krachtens de wet aangewezen wateren en tenzij de visrechthebbende dit verbiedt.

In onze eigen verenigingswateren is nachtvissen het gehele jaar verboden, tenzij u ook bent voorzien van een nachtvistoestemming voor deze wateren.

U mag in onze eigen verenigingswateren nachtvissen als u in bezit bent van een door HSV Het Voornse Kanaal uitgegeven VISpas 


                                                                                                                            

Vanaf  2020  is nachtvissen verplicht met een nachtviskaart kosten 10 euro  Deze is te koop bij :
Per 1 Januari zal de nachtvergunning verstrekt worden vanuit de secretaris en
penningmeester. Er zal ook een maximale uitgave gedaan worden van 200 nachtvergunning
per jaar. Wilt u een nacht vergunning ontvangen dan zal u deze aan moeten vragen door een
mail te sturen naar secretariaat@hetvoornsekanaalhsv.nl en
penningmeester@hetvoornsekanaalhsv.nl.

 
In onze eigen verenigingswateren is en blijft vissen met 3 hengels echter verboden !
 

Kampeermiddelen

Vooral door karpervissers worden bij het nachtvissen vaak onderkomens en schuilgelegen-heden zoals bivvies, brollies en tenten gebruikt.
In het algemeen is volgens de APV van Hellevoetsluis het gebruik van kampeermiddelen buiten officiële kampeerterreinen verboden.

De APV biedt echter wel ruimte voor het aanwijzen van nachtvislocaties, waar het gebruik van eenvoudige kampeermiddelen door nachtvissers is toegestaan.

Hiertoe is inmiddels een Aanwijzingsbesluit Nachtvissen vastgesteld.

Hierin is geregeld, dat voor leden van HSV Het Voornse Kanaal, die tevens houder van een landelijke nachtvistoestemming zijn , het gebruik van kampeermiddelen wordt toegestaan langs:

– het Kanaal door Voorne (alleen het deel dat binnen de de gemeente Hellevoetsluis ligt!)

– de Vestinggrachten m.u.v.binnenzijde van de vestingwallen

– de Hoofdwetering vanaf voormalig gemaal Hein tot aan de Ossenhoekweg
– de watergangen in de wijk Bonsenhoek
– de watergangen in de wijk Ravensehoek,m.u.v. het gedeelte tussen de Kanaaldijk Westzijde en de Etudestraat/Sonatestraat.

 
KLIK HIER voor de plattegrond nachtvislokaties  )
 

Er gelden nog een aantal bijzondere voorwaarden,waarvan de belangrijkste zijn:

– uitsluitend toegestaan voor diegene die op dat moment ook daadwerkelijk vist met één of meer hengels;
– alleen toegestaan binnen een afstand van 10 meter,gemeten uit de oever van het water waarin wordt gevist;

– per persoon op de aangewezen plaatsen maximaal één eenvoudig kampeermiddel

– kampeermiddelen mogen geen grotere afmeting hebben dan drie bij drie meter en moeten een neutrale groene,bruine of camouflagekleur hebben;
– verboden alcohol te nuttigen,geluidsoverlast te veroorzaken,muziek te maken of af te spelen en open vuur te stoken (ook barbecue);

– verboden om hinder of schade te veroorzaken aan de omgeving en/of het milieu;

– afval mag niet worden achtergelaten maar moet ofwel in daarvoor -indien aanwezig- bestemde afvalbakken worden gedeponeerd,dan wel bij het verlaten van de aangewezen plaatsen worden meegenomen.